image

WAT PORTAL

วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่ที่อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นวัดที่มีความโดดเด่น สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึง ธรรมปฏิบัติของเจ้าอาวาส (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติ และเป็นนักพัฒนา ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ครูบาท่านเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อ : วัดแสงแก้วโพธิญาณ
  • ที่ตั้ง : หมู่ 11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
  • นิกาย : มหานิกาย
  • ชนิด : วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
  • ประเภทวัด : วัดราษฎร์, วัดเพื่อการท่องเที่ยว
  • หมายเหตุ : เป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยว (เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้)

 

 

วันหนึ่ง  ท่านครูบาอริยชาติ ท่านเกิดนิมิตว่า..ฝนตกหนักมาก มองอะไรก็ไม่เห็น ซึ่งท่านเดินหลงไปหลงมาอยู่บนภูเขาสักพัก ก็ได้เห็นป่าทั้งป่าบนภูเขา มีดอกบัวบานเต็มไปหมด มีแสงสว่างไสวสวยงาม ครูบาท่านจึงคิดชื่อได้จากเหตุนิมิตที่เห็นแสงเรืองรองเหมือนแสงแก้ว กลายเป็นดอกบัว อีกนัยหนึ่งคือ โพธิญาณ หมายถึง หยั่งรู้ เหมือนบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ แล้วเปล่งแสง คล้ายแสงแก้ว จึงได้ตั้งเชื่อว่า "วัดแสงแก้วโพธิญาณ" นั่นเอง เมื่อมาถึงวัดแสงแก้วโพธิญาณแล้วจะต้องตะลึงกับความอลังการ ความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของวัด ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง และพุทธศิลป์ทั้งหมดนั้นครูบาอริยชาติท่านได้ออกแบบเองทั้งหมด

 

การเดินทาง
เลี้ยวเข้าทาง  อ.แม่สรวย ประมาณ 30 กิโลเมตร ทางซ้ายมือจะมีป้ายบอกชื่อวัดมาเรื่อยๆเลย

 

ขอขอบคุณข้อมูลที่มาจาก  :  https://www.facebook.com/papaiwatofficial/posts/980110322156376

ขอขอบคุณรูปภาพจาก   :    https://www.facebook.com/papaiwatofficial/
ขออภัย อยู่ระหว่างดำเนินการ