image

WAT PORTAL

โครงการ Digital Wat Thai สนับสนุนวัดไทยสู่ยุค 4.0

 


 

สำหรับท่านที่ได้รับ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว

ให้ท่าน คลิกที่นี่ เพื่อเข้าใช้งานระบบ หรือเข้าผ่าน URL : editor.watportal.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล Line ID : @papaiwat (มี @ ข้างหน้า) หรือ โทร. 095-252-4861